Selecteer een pagina
Trainingen vanuit de Beeld en Brein methode:
Training: Kleurmethode en Mindmap (voor kinderen en volwassen)

Deze training wordt individueel aangeboden bij praktijk Goed gevoel. Deze training is te volgen vanaf ongeveer 8 jaar. Deze training bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst duurt 60 minuten. De tweede bijeenkomst duurt 45 minuten. Tijdens deze training gaan we lekker actief aan de slag. De eerste bijeenkomst zullen we de kleurmethode aan gaan leren. We gaan teksten analyseren op de hoofd- en bijzaken en kijken naar de onderliggende verbanden door middel van de kleurmethode. Vervolgens gaan we daar een mindmap van maken. Daarna mag uit verschillende onderwerpen zelf een onderwerp gekozen worden, en daarvan gaan  teksten mee naar huis. Het is de bedoeling dat hier thuis mee aan de slag wordt gegaan. De teksten mogen zelf worden geanalyseerd met de kleurmethode en daar mag dan vervolgens een mindmap van gemaakt worden.

De tweede bijeenkomst wordt er een kleine presentatie geven over het onderwerp aan de hand van de mindmap (dit hoeft natuurlijk niet als iemand dit niet prettig vindt). Daarna worden de teksten met kleurmethode en de mindmap samen bekeken en besproken. Zo zullen de laatste puntjes op de i worden gezet om er vervolgens zelf mee aan de slag te kunnen.

wwwpraktijkgoedgevoelnl-mindmap

Wanneer deze training in groepsverband wordt aangeboden zal dit ruim van te voren op de site aangeven worden.

 

Training: Conceptmap (voor jongeren en volwassen)

De training “kleurmethode en mindmap” is uit te breiden met de training “conceptmap”. Deze training bestaat uit één bijeenkomst van 60 minuten. Deze training is te volgen vanaf 12 jaar en ook zeer geschikt voor volwassenen.

Conceptmapping is een techniek om relaties tussen verschillende begrippen te visualiseren in een hiërarchische structuur. Deze conceptmap is een weerspiegeling van hoe onze hersenen omgaan met begrippen, associaties bij begrippen en relaties tussen de begrippen. Een conceptmap is dus te vergelijken met een geheugenweb in het brein. Een conceptmap kan je ook vergelijken met een plattegrond van een stad. Je krijgt het totale overzicht doordat je met een helikopterview naar de conceptmap kijkt. Je kan dan kiezen of je naar het grote geheel kijkt of inzoomt op details.

Wanneer deze training in groepsverband wordt aangeboden zal dit ruim van te voren op de site aangeven worden.

Training: Schoolbasis

De schoolbasistraining wordt individueel aangeboden bij praktijk Goed gevoel. Vanaf ongeveer 8 jaar kan hier mee gestart worden (bij jongere kinderen in overleg. Deze training bestaat individueel uit 8 bijeenkomsten van 60 minuten. Na elke bijeenkomst krijgt het kind opdrachten/oefeningen mee naar huis om thuis ook met de aangeboden stof te kunnen oefenen en zo het geleerde in de dagelijkse situatie toe te kunnen passen.

Deze training is er vooral op gericht om te werken met beide hersenhelften. Door met beide hersenhelften te werken en alle leeringangen te gebruiken zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Met oefenen, aanleren van geheugentechnieken en inzicht in hoe hersenen werken zal het kind bewuster en dus beter leren.

Verder is deze training gericht op:

Beter tekstbegrip met een kleurenpatroon:

Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen, het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden is noodzakelijk bij het lezen en het leren. Met behulp van een kleurenpatroon haal je hoofd- en bijzaken uit een tekst. Zo ontstaat inzicht in de structuur van (leer)teksten. Dit geeft het kind houvast en handvatten om met een tekst aan de slag te gaan. Het zelfvertrouwen zal toenemen doordat het kind leert vanuit overzicht.

wwwpraktijkgoedgevoelnl-mindmap

De Beeld en Brein mindmap:

Door het maken van een gestructureerde mindmap wordt er vanuit het overzicht geleerd met taal en beeld. Daardoor is leren  effectiever en leuker. Het leren gaat op deze manier vele malen sneller en het kind ontwikkelt zo meer zelfvertrouwen.

 Rekenen met kleur:

De kinderen leren contextsommen aan te pakken met een kleurenpatroon, dit geeft het kind inzicht in de rekenformule die bij de opgave hoort. Indien nodig wordt er aandacht besteed aan het werkgeheugen.

 Organiseren van werkstukken en verslagen:

Met behulp van een Beeld en Brein mindmap kunnen ook werkstukken, spreekbeurten en (boek)verslagen worden opgezet en uitgewerkt. Doordat er overzicht ontstaat kan er gericht worden gezocht naar informatie en ontstaat als vanzelf de structuur.

 Leren omgaan met angsten en onzekerheden:

Faalangst en onzekerheid kunnen het kind belemmeren  bij het leren. Met behulp van oefeningen waaronder zelfbeeldoefeningen, leert het kind om te gaan met onzekerheid. Het kind leert zowel letterlijk als figuurlijk sterk in het leven te staan.

Waarom Beeld en Brein “Schoolbasis”:

 • Geeft inzicht in hoe jouw hersenen werken.
 • Helpt je informatie beter te onthouden.
 • Leert hoe je teksten kunt lezen, begrijpen en samenvatten.
 • Combineert leren, lezen en doen.
 • Zorgt voor structuur en betere schoolresultaten.
 • Is zeer effectief bij dyslexie, AD(H)D en beelddenken.
 • Geeft meer zelfvertrouwen en maakt je sterker.

Ieder kind is natuurlijk uniek, dus de training zal altijd afgestemd worden op wat het kind nodig heeft. Praktijk Goed gevoel biedt dan ook professionele begeleiding, waarin voldoende ruimte wordt geboden voor zowel het leerproces als persoonlijke aandacht.

Wanneer deze training in groepsverband wordt aangeboden zal dit ruim van te voren op de site aangeven worden.

 

Training: Leren en Motiveren

Leren leren door intrinsieke motivatie

Deze training wordt individueel aangeboden bij praktijk Goed gevoel. Deze training is te volgen vanaf 12 jaar. Deze training bestaat individueel uit 6 bijeenkomsten van 60 min. Het is ook mogelijk om 2 maal een dagdeel (3 uur) af te spreken.

Deze training heeft als doel een puber te motiveren van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie. Pas dan kan een puber tot leren en presteren komen. Het is de bedoeling dat de puber inzicht krijgt in zichzelf en de wijze waarop hij leert.

wwwpraktijkgoedgevoelnl-leerondersteuning-beeldenbrein-trainingen1

Een puber heeft een intern doel nodig om tot presteren en tot leren te komen. Pas als hij weet wie hij is en wat zijn talenten zijn kan hij tot doelen komen en zal motivatie zich ontwikkelen. De puber leert vanuit zijn talenten te leren en werken.

Deze training biedt de puber handvatten om zichzelf te leren kennen en zijn doel(en) te stellen. Daarnaast leert de puber verschillende leerstrategieën  die aansluiten bij zowel de visuele als de verbale cognitieve leerstijl.

Tevens zullen we tijdens deze training gaan werken met de keurmethode waardoor beter tekstbegrip ontstaat. Met behulp van een kleurenpatroon haal je hoofd- en bijzaken uit een tekst. Zo ontstaat inzicht in de structuur van (leer)teksten. Dit geeft  houvast en handvatten om met een tekst aan de slag te gaan. Het zelfvertrouwen zal toenemen doordat je leert  vanuit overzicht.

Daarna gaan we ook aan de slag met een mindmap. Door het maken van een gestructureerde mindmap wordt er vanuit het overzicht geleerd met taal en beeld. Daardoor is leren  effectiever en leuker. Het leren gaat op deze manier vele malen sneller en het kind ontwikkelt zo meer zelfvertrouwen.

Vervolgens wordt er ook aangeleerd een conceptmap te maken. Dit is een techniek om relaties tussen verschillende begrippen te visualiseren in een hiërarchische structuur. Deze conceptmap kan je vergelijken met een plattegrond van een stad. Je krijgt het totale overzicht doordat je met een helikopterview naar de conceptmap kijkt. Je kan dan kiezen of je naar het grote geheel kijkt of inzoomt op details.

Waarom Beeld en Brein “Leren en Motiveren”:

 • Geeft inzicht in eigen cognitieve stijl.
 • Ontdekt je talenten.
 • Leert verschillende leerstrategieën en toepassingen.
 • Krijgt handvatten om keuzes te maken en doelen te stellen.
 • Leert een effectieve manier om huiswerk te plannen.
 • Krijgt inzicht in voeding, slapen en bewegen.
 • Leert breinbalans oefeningen
 • (intrinsieke) motivatie

Ieder kind is natuurlijk uniek, dus de training zal altijd afgestemd worden op wat het kind nodig heeft. Praktijk Goed gevoel biedt dan ook professionele begeleiding, waarin voldoende ruimte wordt geboden voor zowel het leerproces als persoonlijke aandacht.

Wanneer deze training in groepsverband wordt aangeboden zal dit ruim van te voren op de site aangeven worden.

Visuele training

Bij praktijk Goed gevoel is het mogelijk om de ogen te laten screenen op een eventuele visuele disfunctie oftewel fixatie disparatie. Zie voor meer informatie over fixatie disparatie elders op deze site. Blijkt uit de score van deze screening dat het kind mogelijk een visuele disfunctie heeft zal het kind doorverwezen worden naar een optometrist. Als de optometrist aangeeft dat een visuele training geschikt is voor het kind kan praktijk Goed gevoel een visuele training op maat bieden.
Deze training kan worden gevolgd vanaf ongeveer 7 jaar. Deze training wordt individueel aangeboden door praktijk Goed gevoel. De training zal wekelijks in een bijeenkomst van 30 minuten plaatsvinden. Vaak is het verstandig na een tijdje nogmaals af te spreken, eventueel opnieuw te screenen en alle oefeningen nog eens door te nemen.

Het doel van deze training is om beide ogen beter te leren samenwerken waardoor beide ogen vloeiender zullen gaan bewegen. Tijdens de bijeenkomsten worden er oefeningen gedaan en besproken. Dit zijn ontspanningsoefeningen maar ook oefeningen voor de samenwerking van de ogen. Aan het eind van de bijeenkomst wordt alles nog eens uitgelegd aan kind en de ouder(s)*. Dan kunnen deze oefeningen thuis ook  gedaan worden. Deze oefeningen moeten regelmatig gedaan worden, maar altijd kort.
De oefeningen uit alle bijeenkomsten zullen een langere tijd elke dag geoefend moeten worden, maar er zal al gauw gemerkt worden dat oefenen wat oplevert. Aangezien de oefeningen maar per keer kort hoeven worden uitgevoerd zal het in totaal ook niet heel veel tijd per dag kosten. En daar komt bij dat je hier de rest van je leven profijt van kan hebben. Let wel: een visuele disfunctie kan altijd terug komen, maar na het volgen van de training is de kennis er om dan zelf gerichte oefeningen te doen, bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen voor de ogen voor een spannende toets.

Het komt vaak voor dat een kind met fixatie disparatie ook tegen andere problemen aanloopt. Denk hierbij aan leer- en gedragsproblemen, maar ook sociale problemen of faalangst kunnen aan de orde zijn. Daarom is het ook mogelijk om verschillende trainingen te combineren voor een nog meer gerichter, professionele aanpak. Neem contact  met mij op voor meer informatie hierover en de eventuele mogelijkheden.

Into Bounce: Leren in Beweging

Leren in beweging is een nieuw bewegingsprogramma dat wordt aangeboden op de bellicon (een speciale minitrampoline) en kan een positieve bijdrage leven bij de begeleiding van leer- en/of gedragsproblemen en helpt ook goed bij oog-volg-problemen (fixatie disparatie). Tevens kan het een positieve bijdrage leveren aan sociaal-emotionele problemen.

De werking van het brein is een ingewikkeld iets. Je hebt te maken met verschillende systemen en ook met reflexen. Aangezien dit alles zo ingewikkeld in elkaar zit kan er in al deze verbindingen natuurlijk ook wat mis gaan. Hierdoor kan een kind problemen ondervinden op verschillende vlakken, denk aan het gehoorsysteem, het evenwichtssysteem, het visuele systeem etc. Zo kunnen leer- maar ook gedragsproblemen ontstaan.

Beeld en Brein heeft een trainingsprogramma ontwikkelt op de bellicon, dit is een minitrampoline met elastieken i.p.v. veren. Deze training zorgt voor evenwicht in het autonoom zenuwstelsel wat invloed heeft op de cognitieve functie. Oog-samenwerking gaat soepeler, concentratie wordt beter, maar ook tekstbegrip en lezen. Je ervaart meer rust en minder faalangst en stress en het is ook nog leuk om te doen!

Het programma is opgebouwd uit elementen van het Just Bounce® concept, braingym oefeningen en ritme-bal-oefeningen.

 

Deze training is goed te combineren met een “visuele training”, maar ook bijvoorbeeld met de “schoolbasis” training. Ook tijdens sessies voor sociaal-emotionele problemen kan de bellicon worden ingezet.

Voor meer informatie over deze waardevolle aanvullende training kan contact met mij worden opgenomen.

wwwpraktijgoedgevoelnl-bellicon

*Bron: Beeld en Brein
* Onder ouders versta ik ook gezaghebbende vertegenwoordigers (opvoeder(s)/verzorger(s)) van het kind.

 

Mountain View