Selecteer een pagina

Tarieven

Orienterend/kennismaking gesprek (meestal telefonisch) max. 30 minuten   gratis
Intake (max. 45 minuten) 62,50
Coachingsessie (45 minuten) 62,50
Telefonisch consult 7,50 per 10 minuten
Consult per mail 20,00
Gesprek op school 40,00 per 30 minuten
Observatie thuis of op school in overleg
Verslag/schriftelijke overdracht in overleg
Test: Lezen in kleur 30,00

Beeld en Brein

Klein onderzoek: Kennismaking met het kind, wereldspel, visuele screening, leerstijlentest en mondelinge toelichting van max. 30 minuten 175,00
Individueel Onderwijskundig Onderzoek: Kennismaking met het kind, wereldspel, visuele screening, didactisch onderzoek, non-verbale test “Raven”en leerstijlentest. Verwerkt in een schriftelijk verslag + mondelinge toelichting max. 30 min. 450,00
Kennismaking kind + wereldspel Inclusief telefonische mondelinge toelichting van max. 15 minuten 90,00
Kennismaking kind + visueel screenen Inclusief telefonische mondelinge toelichting van max. 15 minuten 90,00

Schoolbasis training (8 sessies van 60 minuten)

Exclusief werkboek (verplicht)

62,50 per sessie

17,50

Puber training: Motiveren en Leren (6x60 minuten of 2x 180 minuten)

Exclusief werkmap (verplicht)

62,50 per 60 minuten

25,00

Visuele training (30 minuten)

Exclusief map met oefeningen (verplicht)

 

 

45,00 per sessie

25,00

 

 Into Bounce: Leren in beweging    

 In combinatie met sociaal-emotioneel (45 minuten)

of (60 minuten)

 €

 62,50 per sessie

75,00 per sessie

In combinatie met “schoolbasis”(60 minuten)   € 62,50 per sessie

 In combinatie met visuele training(45 minuten)

Exclusief map met oefeningen (verplicht)                                                          

 

€  

 

62.50 per sessie

25,00

 

Alleen Into Bounce (30 minuten)

 

 

45,00 per sessie

 

Ik leer leren

Training individueel (5 sessies van 60 minuten) 62,50 per sessie
In groepsverband (5 sessies van 90 minuten) 150,00 totale training
Exclusief werkboek (verplicht) 32,50

Cito in Beeld

Training individueel (7 sessies van 60 minuten) 62,50 per sessie
In groepsverband (7 sessies van 60 minuten) 300,00 totale training
Exclusief werkboek (verplicht) (n.t.b.)

  Kinderyoga

Therapeutische kinderyoga (45 minuten)

of (60 minuten)

62,50 per sessie

75,00 per sessie

Groepslessen:
15.30 uur groep (3,5 – 6 jaar):

16.30 uur groep (vanaf 7 jaar): 

72,50 per blok van 8 lessen
80,00 per blok van 8 lessen

 Trainingen

Een goed gevoel: leren omgaan met emoties (5 bijeenkomsten)
(inclusief materiaal)

225,00

Toelichting

 

 • Bij meer dan 5 km reisafstand (gerekend via ANWB routeplanner, snelste route) wordt er € 0,25 per kilometer in rekening gebracht voor de gehele reis.
 • Bij reistijd meer dan 10 minuten wordt de reistijd in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 0,50 per minuut zoals berekend via ANWB routeplanner.
 • Het berekende tarief is gebaseerd op contacttijd, de sessievoorbereiding, de verslaglegging en materiaal dat we gebruikten tijdens de sessie, de voortdurende professionalisering door middel van literatuurstudie, training en andere scholingen.
 • De tijd die tussen haakjes achter de sessies is aangegeven betreft alleen de contacttijd.
 • Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
 • Betaling is achteraf doormiddel van een factuur per e-mail. Dit bedrag wordt geacht binnen 7 dagen te worden overgemaakt. Voor de groepslessen kinderyoga wordt de factuur voorafgaand aan de eerste les verstuurd.
 • Indien onverhoopt een afspraak niet doorgaat, gelieve dit tijdig te melden. Bij afzeggen binnen 24 voor de afspraak worden de afspraak kosten in rekening gebracht.
 • Op alle afspraken zijn de algemene voorwaarden van praktijk Goed gevoel van toepassing.
 • De sessies worden in principe niet vergoed door de zorgverzekeraar. In een enkel geval is het mogelijk dat er vergoeding kan plaatsvinden onder een bepaalde noemer bij de aanvullende verzekering. Hierover zou je contact kunnen opnemen met de eigen zorgverzekering. Soms kan ook het persoonsgebonden budget (PGB) gebruikt worden, voor meer informatie hierover verwijs ik je naar de website van het nationaal instituut voor budgetvoorlichting; nibud.nl.
 • Krijg je geen vergoeding? In sommige gevallen kun je de kosten ook gebruiken als aftrekpost “bijzondere ziektekosten”bij je belastingaangifte. Je kunt hierover contact opnemen met de belastingdienst; belastingdienst.nl.
 • Er is geen verwijzing nodig van de huisarts.
Mountain View