Selecteer een pagina

Beelddenken en/of Fixatie Disparatie kunnen onderliggende oorzaken zijn van leer- en/of gedragsproblemen zowel thuis als op school.

Beelddenken

Wat is beelddenken?www.praktijkgoedgevoel.nl-beelddenkerboom

Laten we beginnen met een klein testje:

Je mag je ogen sluiten en denken aan het woord “boom”, wat zie je dan?

De meeste mensen zullen dan de letters B-OO-M voor zich zien. Een beelddenker ziet niet “B-OO-M”maar ziet een prachtige boom, met een bruine stam, met groene bladeren, en misschien zelfs wuivend in de wind. 

Visuele cognitieve leerstijl!

Ieder mens wordt als beelddenker geboren. Een baby kent nog geen woorden. Tot een jaar of vier zijn alle kinderen in principe beelddenker. Tot die tijd denken ze voor het grootste deel in beelden en gebeurtenissen. Langzaam ontwikkelt zich de verbale cognitieve leerstijl en wordt de voorkeur voor de visuele cognitieve leerstijl steeds minder. Dit proces stopt na het tiende jaar. Er zijn echter mensen die een voorkeur blijven houden voor de visuele cognitieve leerstijl, dit worden ook wel de beelddenkers genoemd.

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen.

wwwpraktijkgoedgevoelnl-leerondersteuning-beelddenken-beelddenken1

 

 

 

 

 

 

Beelddenken is een fundamenteel andere manier van denken! Beelddenkers zijn visueel, maar daarnaast ook ruimtelijk ingesteld. Ze werken het liefst met hun ogen en hun opgedane ervaringen. Luisteren is nooit hun sterkste kant. De ogen gaan voor de oren!
In één oogopslag overzien beelddenkers ingewikkelde situaties en brengen die met elkaar in verband.
Het ene beeld roept al weer een volgend beeld op. Dat kan leiden tot hoogst originele oplossingen waar en ander nooit opgekomen zou zijn. Nadeel van dit associatieve, snelle denken is wel dat beelddenkers vaak wat chaotisch overkomen.
Omdat beelddenkers in beelden denken en niet in taal, hebben ze moeite met de ‘vertaling’ naar de juiste woorden. In hun hoofd zien ze het beeld, het plaatje, maar het bijpassende woord kunnen ze zo snel niet vinden. Ditzelfde zou kunnen gelden voor getallen.
Als ze de letters en hun klanken gaan leren, geeft dit problemen. Immers: een b is andersom opeens een d, en op zijn kop zelfs een p, maar voor een beelddenker blijft het een b.
Beelddenkers zijn snel afgeleid, want net als ze ergens mee bezig zijn, zien ze al weer iets nieuws om te doen. Dat laatste is wel eens lastig voor ouders. De opdracht: “doe je jas uit, ruim je tas op en kom naar de keuken om wat te drinken” is onmogelijk voor een beelddenker. Terwijl hij naar de opdrachten luistert, ziet hij het beeld van de jas aan de kapstok, de tas in de kast en het glas drinken in de keuken voor zich. Op het moment dat hij zijn jas uittrekt, denkt hij alles al gedaan te hebben en gaat rustig met zijn lego spelen. De andere opdrachten lijken vergeten.
Ouders van beelddenkertjes zijn wel eens radeloos. “Waarom luister je nou nooit?” is een veel gehoorde wanhoopskreet. Maar het is geen onwil, maar onmacht! Een simpele oplossing is om de opdrachten mondeling te laten herhalen. Het uitspreken van wat je moet doen helpt een beelddenker om beter te onthouden.
Ook op school kenmerkt de beelddenker zich door dit ‘afwezige’ gedrag.  Leerkrachten zeggen vaak: “Is dit kind nu dom of neemt hij mij in de maling?”wwwpraktijkgoedgevoelnl-leerondersteuning-beelddenken-beelddenken2

Door de nog grote onbekendheid met het begrip beelddenken, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en ontstaan er met de jaren op de basisschool steeds grotere leer- en/of gedragsproblemen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één à twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed lijken mee te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen; het is een slimme, ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit… waar zit het probleem?

Enkele kenmerken die beelddenkers kunnen hebben:

 • Maken een trage, soms afwezige indruk en werktempo vaak lager dan gemiddeld daarentegen is werktempo bij handelen/reageren vaak opvallend hoog;
 • Kunnen hun gedachten moeilijk verwoorden.
 • Hebben problemen met het opvolgen van instructies.
 • Nemen de informatie die hen verteld wordt vaak letterlijk op.
 • Kunnen problemen niet goed analyseren.
 • Hebben moeite met seriële informatie (tijd en volgorde).
 • Het onthouden van abstracte lettertekens is moeilijk, zoals namen. Hiervan kan namelijk geen ‘beeld’ gemaakt worden.
 • Hebben vaak woordvindingsproblemen.
 • Kunnen links en rechts moeilijk onderscheiden.
 • Ze nemen vaak intuïtief beslissingen. Ze doen veel op hun gevoel.
 • Hebben vaak moeite met het automatiseren van taken. Ze moeten iets eerst iets begrijpen, voordat ze het kunnen doen en bij automatiseren is het de bedoeling dat je iets kan doen zonder erbij na te denken. Daardoor gaat het automatiseren traag.
 • Ze verliezen snel de aandacht bij een verhaal. De woorden roepen namelijk beelden op en door die beelden raken ze afgeleid.
 • Ze hebben graag de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze iets aanpakken.
 • Ze vinden het moeilijk hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden.

wwwpraktijkgoedgevoelnl-leerondersteuning-beelddenken-beelddenken3

 

Tot het tiende levensjaar , kunnen er nog veranderingen optreden, dit kan men sturen en begeleiden. Hoe eerder beelddenken (h)erkend wordt, hoe beter het kind begrepen wordt… thuis en op school!

Onderzoek

Of uw kind een beelddenker is, kan geconstateerd worden door een individueel onderzoek met behulp van o.a. het wereldspel dat speciaal voor dit doel is ontworpen door Nel Ojemann, Montessorie-leerkracht, remedial teacher en docente aan de Universiteit van Groningen.

Met Beeld en Brein methode kan ik een kind leren om beide hersenhelften te gebruiken en beter te laten samenwerken. Daarnaast besteed ik aandacht aan het zelfvertrouwen van het kind. Het kind heeft al te vaak meegemaakt dat het allemaal niet lukt, gevolg is vaak een boze volwassene en een verdrietig kind. Het gelooft niet meer in zijn eigen kunnen. Door oefeningen en opdrachten leert het kind weer op zichzelf te vertrouwen en in zichzelf te geloven.

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt en meer willen weten of herken je veel bij het lezen van deze tekst, neem dan gerust contact met mij op.
Je kan elders op deze site meer lezen over de onderzoeken en trainingen met betrekking tot het beelddenken.
Niet alleen kinderen maar ook volwassenen die beelddenken en wat ondersteuning nodig hebben kunnen bij mij terecht.

 

 

*Bron: www.beeldenbrein.nl

 

 

 

Fixatie Disparatie

Van alle informatie die we dagelijks via onze zintuigen opnemen is maar liefst 80% visueel. Het is dus heel belangrijk om visueel fit te zijn, dit zal dan ook de levenskwaliteit verhogen. Niet alleen scherp zicht is dan belangrijk, het is ook heel belangrijk om goed te kunnen zien.

Kijken doe je met je ogen en zien doe je met je hersenen. De ogen vangen licht op om te kijken en seinen deze prikkels dan door naar de hersenen. Zien is dan het vermogen om op correcte wijze de informatie die visueel wordt verkregen te interpreteren en begrijpen. Dus wat je ogen zien, verwerken je hersenen.

Wanneer er in dit proces wat fout gaat noem je dit een visuele disfunctie. Deze visuele disfuncties zijn vaak verborgen. Een van de meest voorkomende visuele disfuncties veroorzaakt door een onjuiste oogsamenwerking is Fixatie Disparatie ook wel oog-volg-probleem genoemd. Wanneer je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurd wil dit zeggen dat de hersenen de beelden van beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken.

Hierdoor kan het leerproces ernstig worden belemmerd. Lezen, schrijven en leren gaan heel moeizaam als de ogen niet goed samen werken.

Hieronder een twee voorbeelden van hoe iemand  (afhankelijk van de Fixatie Disparatie zoals in linker en rechterplaatje) een tekst kan ervaren.wwwpraktijkgoedgevoelnl-leerondersteuning-beelddenken-fixatie1

Alleen met overmatige inspanning kan er dan een scherp of stilstaand beeld gezien worden. ’s Ochtends gaat het vaak allemaal wat makkelijker, later op de dag wordt het veel moeilijker om scherp te kunnen zien.

Kenmerken van de aanwezigheid van mogelijke verborgen visuele afwijkingen kunnen zijn:

 • het snel vermoeid zijn na een visuele inspanning;
 • hoofdpijn;
 • branderige ogen;
 • nekklachten;
 • gevoelig zijn voor (zon)licht;
 • concentratieproblemen;
 • coördinatieproblemen;
 • duizeligheid;

Ook tijdens sport en lichamelijke oefening kunnen kenmerken naar voren komen:

 • ooghandcoördinatieproblemen;
 • verstoord balans en evenwicht;
 • het bij balsporten niet goed kunnen inschatten op welke plek de bal zal aankomen;

En dan zijn er ook nog klachten die naar voren kunnen komen tijdens onderwijs of in de praktijk:

 • een slordig handschrift;
 • vinger gebruiken tijdens lezen;
 • hakkelig voorlezen;
 • moeite met begrijpend lezen;
 • niet horizontaal schrijven;
 • kijken naar beeldscherm levert problemen op;
 • hoofd schuin houden tijdens lezen, leren, schrijven;

Dit zijn allemaal slechts enkele voorbeelden van kenmerken die naar voren kunnen komen. Een aantal van deze genoemde kenmerken kan door onscherp zicht komen. Belangrijk is dan ook altijd in de eerste plaats een standaard oogmeting. De meeste klachten zijn echter het gevolg van een onjuiste oogsamenwerking en deze komen bij een standaard meting niet naar voren.

Wanneer een kind last heeft van lees-, leer-, of concentratieproblemen of wisselende en/of tegenvallende cijfers kan er dus ook sprake zijn van een visuele disfunctie. In sommige gevallen krijgen kinderen de indicatie dyslexie terwijl dit niet zo blijkt te zijn, maar Fixatie Disparatie kan ook heel goed samengaan met dyslexie. In dit geval kan het tegengaan van de Fixatie Disparatie er voor zorgen dat de informatie meer ontspannen en stabiel kan worden waargenomen. En niet alleen kinderen met dyslexie maar ook kinderen met bijvoorbeeld de diagnose AD(H)D, ASS en kinderen die hoogbegaafd of hooggevoelig zijn kunnen Fixatie Disparatie hebben.

Vroegtijdige signalering is heel belangrijk. Loopt jouw kind tegen leer-/gedragsproblemen aan die je niet kan verklaren en/of herken je kenmerken van een visuele disfunctie. Of vermoedt je dat jouw kind Fixatie Disparatie heeft neem dan contact met mij op.

wwwpraktijkgoedgevoelnl-leerondersteuning-beelddenken-fixatie4

Praktijk Goed gevoel is professioneel opgeleid om een visuele screening te kunnen uitvoeren. Voor meer informatie hierover kan je kijken op de pagina visuele screening elders op de site.

 

*Bron: Beeld en Brein, FON

 

 

Mountain View