Selecteer een pagina

Werkwijze

Wanneer je denkt dat jouw kind mogelijk een beelddenker zou kunnen zijn of mogelijk een visuele disfunctie kan hebben, kun je altijd contact met mij opnemen.

We zullen dan eerst een telefonisch oriënterend gesprek hebben. Het is voor beide partijen fijn om een stem te horen en alvast een beetje kennis te kunnen maken. We kunnen daarna samen besluiten een intakegesprek te plannen.Een intakegesprek plan ik altijd alleen met de ouder(s)*. Het is voor een kind niet fijn als er over hem/haar gesproken wordt en toch is het voor mij als coach erg waardevol om te weten wat er speelt binnen een gezin en op school en waar het kind tijdelijk tegen aan loopt.
Tijdens dit gesprek formuleren we dan de hulpvraag en beslissen we welk onderzoek gaat plaatsvinden. Er kan gekozen worden tussen het Individuele Onderwijskundige Onderzoek en het kleine onderzoek. Ook is het mogelijk om onderdelen uit het onderzoek te doen.
Ik vind het echter wel heel belangrijk om tijdens het testen op beelddenken ook een visuele screening te doen. Vaak heeft dit toch verband met elkaar en als dit niet zo is, is het ook waardevolle informatie om dit uit te kunnen sluiten.

Het onderzoek: wwwpraktijkgoedgevoelnl-leerondersteuning-beeldenbrein-werkwijze2

Tijdens het onderzoek zal ik eerst een gesprekje aan gaan met het kind. We maken dan kennis met elkaar en is fijn als er zo een ontspannen sfeer gecreëerd  wordt waarin het kind zich veilig voelt. Ik zal het kind dan ook uitleggen wat we gaan doen tijdens deze bijeenkomst zodat hij weet waar hij aan toe is. Éen of beide ouders mogen bij het onderzoek aanwezig zijn. Ik leg deze keuze het liefst bij het kind zelf.

Ik zal het onderzoek op een later moment beoordelen. Bij het grote onderzoek zal er dan een uitgebreid verslag gemaakt worden. Er vindt dan tevens een telefonische overdracht plaats met de ouder(s)(max. 15 minuten). Bij het kleine onderzoek zal geen verslag gemaakt worden en vindt er alleen een telefonisch overdracht met de ouder(s) plaats ( max. 15 minuten) Tijdens de telefonische overdracht zal er verteld worden wat er uit het onderzoek naar voren is gekomen en welke vervolg stappen aan te raden zijn. Dit geheel vrijblijvend. We kunnen dan eventueel  gezamenlijk bepalen hoe we verder gaan en welke trainingen het kind gaat volgen. Dit mag natuurlijk ook altijd op een later tijdstip bepaald worden zodat er even over nagedacht kan worden. Tijdens dit gesprek zal ik ook gericht adviezen geven en je kunt natuurlijk al je vragen stellen. Je kunt er van uit gaan dat je altijd professionele adviezen krijgt en dat de begeleiding afgestemd wordt op wat het kind nodig heeft.

Het is ook mogelijk om als ouder/leerkracht een extra mondeling gesprek aan te vragen. Je kan altijd contact met mij opnemen om te vragen naar de mogelijkheden.

Vaak kan er van te voren wel een redelijke inschatting gemaakt worden hoeveel trainingsessies er vervolgens nodig zullen zijn

wwwpraktijkgoedgevoelnl-leerondersteuning-beeldenbrein-werkwijze1

 

 

*Onder ouders versta ik ook gezaghebbende vertegenwoordigers (opvoeder(s)/verzorger(s)) van het kind.

 

 

 

Mountain View