Selecteer een pagina

Beeld en brein Leerondersteuning met de Beeld en Brein® leerstrategie is bewezen effectief voor zowel kinderen als volwassenen. Deze leerstrategie kent twee technieken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Beeld en Brein® Kleurmethode en Beeld en Brein® Mindmap. De kleurmethode geeft handvatten om teksten op een gestructureerde manier aan te pakken. Een tekst wordt met de kleurmethode geanalyseerd op hoofd- en bijzaken en onderliggende verbanden. Uit wetenschappelijk onderzoek kwam o.a. ook naar voren dat werken met de kleurmethode het tekstbegrip significant verbeterd. Daaraan gekoppeld wordt een Beeld en Brein® gestructureerde mindmap gemaakt. Het werken met deze mindmap omvat alle toegangen naar het langetermijngeheugen. Informatie wordt betekenisvol en bijzonder. De associaties (verbindingen) zorgen voor een duidelijke relatie met de al aanwezige informatie (overeenkomsten). Er wordt optimaal gebruik gemaakt van alle talenten van de hersenen. Het is het middel om informatie effectief te verwerken, de leerstof op een snelle manier eigen te maken en overzicht te creëren. Als Beeld en Brein allround coach kan k je leren deze mindmap met al zijn toepassingen te maken. Beeld en Brein heeft ook andere trainingen ontwikkeld. Zie voor meer informatie Beeld en Brein trainingen.

wwwpraktijkgoedgevoelnl-schoolbasis

WETENSCHAP

Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit van de Beeld&Brein® Leerstrategie. beeld en brein logo

*Bron: Beeld en Brein

Mountain View