Coaching en Trainingen

HSP Coach Schagen

voor jong en oud

Om helemaal jezelf te kunnen zijn

Klachtenregeling

Als (kinder)coach / kinderyogadocent zal praktijk Goed gevoel alles in het werk stellen om de cliënt of Deelnemer naar beste kunnen te begeleiden. Het kan echter voorkomen dat er sprake is van een klacht. Wanneer cliënt of Deelnemer (aan yogalessen) rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van praktijk Goed gevoel, kan over die handeling een klacht worden ingediend door Opdrachtgever bij praktijk Goed gevoel.

Wanneer Opdrachtgever een klacht met praktijk Goed gevoel communiceert zal praktijk Goed gevoel haar uiterste best doen om voor beide partijen tot een bevredigende oplossing te komen.

Omdat praktijk Goed gevoel is aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kan Opdrachtgever, wanneer niet tot een bevredigende oplossing wordt gekomen, een beroep worden gedaan op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting. De klachtenfunctionaris is te bereiken per mail, of telefonisch. (mevrouw L. de Boon, 06-48445538, bemiddeling@quasir.nl).

Scroll to Top