Selecteer een pagina

 

Groepslessen kinderyoga bij praktijk Goed gevoel

In een yogales voor kinderen doen we niet zomaar wat houdingen. In feite wordt er elke les een verhaal gespeeld waar alle onderdelen van de kinderyoga in naar voren komen. De lessen bestaan uit een afwisseling van spel, bewegen, muziek, ademspel, zintuigenspel, (zelf)massage, ontspannen, visualisatie en natuurlijk houdingen (asana’s). Er wordt elke les tevens gebruik gemaakt van creatieve opdrachten. Er wordt elke les weer gezocht naar een leuk thema en hier wordt dan alles omheen verwerkt. Deze thema’s sluiten altijd goed aan bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. Zo gaan we bijvoorbeeld op reis naar het winter wonderland, gaan we naar het circus, groeien we als zaadjes in de lente, kunnen we veren verdienen als indiaan en zo zullen we nog veel meer leuke avonturen beleven. De les is altijd zo opgebouwd dat er een goede afwisseling is tussen inspanning en ontspanning.

Opwarmen:

Voordat er wordt begonnen met de yoga-houdingen is het goed en belangrijk om eerst de spieren op te warmen. Een opwarming voorkomt dat je spieren kan verrekken of overbelasten en helpt  om je lichamelijk en geestelijk voor te bereiden op de komende les.

Gronden:

Door te gronden en te aarden maak je je lichaam wakkeren wordt je je bewust van bodemcontact. De oefeningen halen je aandacht uit je hoofd waardoor je minder piekert en je je fitter gaat voelen. Er kan hierbij ook gebruik worden gemaakt van een beeld of visualisatie. Vaak worden deze oefeningen speels binnen de les aangeboden.

(Zelf)massage:

Ook door massage kun je je lichaam losmaken en opwarmen. Tevens kan je zo contact maken met jezelf. Als kinderen zich bewust worden van hun eigen lichaam en er respect voor opbrengen, zal het ook makkelijker zijn respect voor anderen op te brengen. Vaak wordt de massage aangeboden in de vorm van een verhaal, versje, liedje of spelletje. Er wordt soms ook gebruik gemaakt van balletjes, washandjes, lepels of iets anders. Massage oefeningen werken niet alleen goed voor de onderlinge band, maar werken ook positief op het lichaamsbewustzijn, doorbloeding en algehele ontspanning door het vrijkomen van het ontspanningshormoon oxytocine.

Ademspel:

Kinderen hebben van nature een buikadem. Dit heeft een positief effect op de gezondheid. Later verliezen we deze manier van ademen vaak onder invloed van spanningen, prestatiedrang, of andere factoren. Met ademspel in kinderyoga proberen we kinderen te bevestigen in wat goed voelt in wat ze van nature doen, of helpen hen hierbij terug te brengen. Dit wordt gedaan door adem via spelletjes met betrekking tot klank, beeld of beweging te benaderen. Vaak worden er ook materialen gebruikt.

Zintuigenspel:

Is eigenlijk een speelse voorloper op meditatie. Door te focussen op een zintuig, ervaren kinderen de aandacht naar zichzelf te brengen en wat concentratie inhoudt. Het breng je bij je ‘natuur’, je gevoel en het doorleven van indrukken en het is daarom van belang dat er kwalitatief hoogwaardige zintuiglijke materialen worden toegepast die bijdrage aan pure beleving. Dit geldt voor klank, geur en materialen.

Stiltespel:

In deze tijd van relatief veel ‘onrust’ (afspraken, opvang buitenhuis) en ‘drukte’ (verkeer, computer, mobiele telefoons) krijgen kinderen veel prikkels. Als indrukken niet goed worden verwerkt in het onderbewustzijn, kan zich dit uiten in onrust, concentratieproblemen, slaapstoornissen of angsten. In de yogales worden kinderen op een speelste manier vertrouwd gemaakt met een stilte in een veilige sfeer.

Houdingen (asana’s):

Er zijn natuurlijk tal van houdingen die aangeboden kunnen worden binnen de kinderyoga. Dit wordt vaak op een speelse manier gedaan aan de hand van dieren, planten, attributen ect. Er wordt een verhaal doorlopen waarbinnen deze dieren o.i.d. dan naar voren komen. Er komen zowel basishoudingen, evenwichts- en balanshoudingen aan de orde. Hierin komt een afwisseling naar voren tussen liggende, zittende en staande houdingen. Ook houdingreeksen kunnen naar voren komen. Een voorbeeld hiervan is de ‘zonnegroet’.          

Visualisatie/ontspanning:

De les wordt altijd afgerond met een ontspanning of visualisatie. Kinderen maken dan als het ware een reis naar binnen aan de hand van een aangereikt positief verhaal. Vaak sluit het thema aan bij de thema van de les. Kinderen leren hierdoor opgebouwde spanningen en opgedane indrukken te doorleven en vervolgens weer los te laten. Na de ontspanning/visualisatie maken we het lichaam weer goed wakker door lichaamsgerichte oefeningen.

Hartfocus:

Het hart speelt een rol bij opvoedings- en  leerprocessen. Er zijn grote connecties tussen het hart en het brein. Wanneer er sprak is van coherentie (hartritme zelf sturen) treden er een aantal positieve effecten op: Helderheid in denken, betere concentratie, hogere prestatieniveau, meer plezier in leren, effectievere reactie op spanning en stress, positieve invloed op o.a. immuunsysteem, gezondheid, bloeddruk, vermoeidheid, depressiviteit, en slapeloosheid. In de yoga doen we ook hartfocusoefeningen. Door met je aandacht naar je hart te gaan kan je hart een ander patroon laten zien. Dit is wanneer je merkt dat je vertrouwd wordt, of gewaardeerd wordt, wanneer je leuke dingen doet en daarvan geniet. Het hartritme heeft dan een patroon dat er veel glooiender uit ziet .

Positieve affirmaties:

Affirmaties zijn teksten die je in gedachten of hardop uitspreekt. Deze gedachten beïnvloeden en versterken je gedachten.  Door affirmaties bewust en positief toe te passen en regelmatig te herhalen kun je je gedachten over jezelf veranderen en daarmee ook je leven positief beïnvloeden.

Samenwerking:

Samenwerking bevordert het plezier en het groepsgevoel. Eigen inbreng kan hierbij ook naar voren komen. Kinderen kunnen houdingen samen uitvoeren of de ander helpen bij een houding of opdracht.

Afronding:

In de afronding is het belangrijk dat de kinderen ervaren dat ze het verhaal weer verlaten en los mogen laten. Vaak wordt er nog een kort gesprekje gevoerd. Daarna kan eventueel worden overgegaan op een creatieve verwerkingsopdracht.

Creatieve verwerking:

Op een dieper niveau leren kinderen veel van een yogales. Een goede manier om dit te verwerken is creatief bezig zijn. Soms doen we dit tijdens de les, maar vaak aan het eind van de les. Vaak zullen we een mandala kleuren, maar het kunnen ook andere opdrachten zijn, denk aan een patroon leggen van schelpen of kastanjes, met z’n allen een tekening maken etc.

 

 

wwwpraktijkgoedgevoelnl-kinderyoga


Mountain View