Selecteer een pagina

Voor alle vragen die ouders en kinderen hebben tijdens het proces van opgroeien kunnen zij een beroep doen op de diensten van praktijk Goed gevoel.

Meestal heb ik eerst een telefonisch oriënterend gesprek met de ouder(s). Het is voor beide partijen fijn om een stem te horen en alvast een beetje kennis te kunnen maken. We kunnen daarna samen besluiten een intakegesprek te plannen. Een intakegesprek plan ik altijd alleen met de ouder(s). Het is voor een kind niet fijn als er over hem/haar gesproken wordt en toch is het voor mij als coach erg waardevol om te weten wat er speelt binnen een gezin of waar het kind tijdelijk tegen aan loopt. Tijdens dit gesprek wordt ook de hulpvraag geformuleerd. Het kan zo zijn dat ik er tijdens het intakegesprek achter kom dat het mij beter lijkt om één of meer coachingsessies met de ouder(s) te hebben alvorens het kind te zien. Dit zal altijd in overleg gaan.

Daarna volgen er een aantal coachingsessies met het kind. Soms zijn de ouders(s) daarbij aanwezig. Dit zullen we van te voren overleggen en is afhankelijk van meerdere factoren. De hoeveelheid sessies die nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag. Het is natuurlijk altijd het doel om het kind en gezin zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen. Dit kan soms heel snel met maar een paar sessies. Soms zijn er meerdere sessies voor nodig. Er wordt natuurlijk altijd gekeken naar wat het kind zelf belangrijk vindt en of zijn hulpvraag overeen komt met die van de ouders. Tussendoor kan het soms nodig zijn om de hulpvraag aan te passen, ook dit gaat altijd in overleg. Na afloop volgt er een afsluitend gesprek met de ouder(s). Soms is het nodig elkaar na een tijdje nog eens te treffen om alles weer even op te frissen.

wwwpraktijkgoedgevoelnl-kindercoach-werkwijze1

Praktijk Goed gevoel leert kinderen en ouders hoe zij hun problemen gemakkelijker kunnen oplossen. Hiervoor leert het kind vaardigheden die passen bij de leeftijd en die het kind sterker maken. Ik laat het kind op een creatieve, actieve en speelse manier ontdekken welke mogelijkheden hij/zij allemaal in zich heeft. Het kind krijgt zicht op wie hij/zij is en wat hij/zij allemaal kan en wordt zich bewust van zijn/haar kwaliteiten. Hierdoor komt hij/zij weer in eigen kracht te staan en kan het beter omgaan met de eigen levenslessen. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen tijdens deze verandering. Het doel van de coaching is dan ook ondersteuning bieden en begeleiden en vervolgens weer los laten.

Werken met het kind is niet altijd nodig, opvoedondersteuning en ouderbegeleiding behoren ook tot de mogelijkheden. Het is ook altijd mogelijk een observatie thuis of op school te laten plaatsvinden.

wwwpraktijkgoedgevoelnl-kinderkoach-werkwijze

Elk kind is natuurlijk uniek en daarom past bij ieder kind weer een andere methode. Ik probeer mijn manier van werken zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het kind, de ouder(s) en de hulpvraag. Mijn uitgangspunt is dat ik altijd oplossingsgericht werk. Ik maak gebruik van de volgende aanvullende methodieken:

  • Contextueel coachen
  • Systemisch coachen
  • Creatieve technieken; bijvoorbeeld tekenen
  • Drama; rollenspel en poppenspel
  • Bewegen
  • Yoga; houdingen, ademhalingstechnieken, Ontspanningsoefeningen, visualisaties
  • Thematische spellen en prentenboeken
  • Interactieve spellen
  • Gesprekstechnieken
  • Inzetten van coachkaarten

 

 

 

 

Mountain View